Pages

klik sini sekali

Tuesday, November 2, 2010

MUSIBAH merupakan PINTU KEBAIKAN

Sahabat Hikmah...
Musibah telah beriringan terjadi di negeri ini...
Marilah kita melihatnya dengan kaca mata HIKMAH...
Bahwa apapun yang telah Allah tetapkan adalah yang TERBAIK buat kita.
Musibah adalah KEBAIKAN yang telah Allah bukakan di depan mata kita.
Baik yang mengalami MUSIBAH atau yang tidak mengalaminya. 

Mereka yang sedang mendapat MUSIBAH adalah orang yang sdang diCINTAi Allah.
Barangsiapa yang dikehendaki Allah dengan keBAIKan maka ditimpakan UJIAN padanya.”  (HR. Bukhari)

“ Sesungguhnya Allah ‘Azza wajalla bila menCINTAi suatu kaum Allah mengUJI mereka. Barangsiapa berSABAR maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa BENCI maka Allah pun memBENCInya.. (HR. Tirmidzi)

Dan kita yang tidak terkena musibah telah dibukakan PINTU KEBAIKAN,
Siapa yang PEDULI dan MEMBANTU orang yang terkena MUSIBAH,
Maka merekalah orang-orang yang DIPILIH oleh Allah untuk MEMBANTU saudaranya.
Dengan memberikan MUSIBAH Allah memberikan KEBAIKAN yang banyak kepada semuanya. 
”Boleh jadi kamu memBENCI sesuatu, padahal ia amat BAIK bagimu, dan boleh jadi (pula) 
kamu menCINTAi (menyukai)sesuatu, padahal ia amat BURUK bagimu; Allah mengetahui, 
sedang kamu tidak mengetahui.” (QS Al Baqarah : 216) 

Marilah kita memasuki PINTU KEBAIKAN yang diSAYEMBARAkan oleh Allah...
Buktikan kita adalah orang Muslim yang bersaudara !
Buktikan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta’ala ! 
“Kamu  TIDAK AKAN  sampai kepada keBAJIKan sehingga kamu mengINFAQkan dari apa-apa 
yang kamu CINTAi .”  ( QS. Ali Imran : 92 )  

Memberi BANTUAN adalah salah satu syarat kebaikan dalam beragama.  Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah sallahu alaihi wasallam, dari malaikat Jibril 
dari Allah Taala berfirman :"Sesungguhnya agama ini telah Aku ridhai untuk diriKu, dan tidak 
akan menjadi baik agama ini melainkan dengan banyak memBERI BANTUAN dan PEMURAH 
( sakha') dan berAKHLAQ BAIK, maka oleh sebab itu MULIAkanlah olehmu agama ini dengan dua perbuatan tersebut selama kamu menjadi pengikut agama ini. " ( HR. Thabrani)  

Islam adalah agama KASIH, jangankan membantu manusia, membantu binatang yang najis 
seperti ANJING pun dianjurkan dan dapat memasukkan seorang PELACUR masuk ke dalam SURGA, 
sebagaimana Rasulullah Shallallaahu’Alaihi Wa ‘Ala Alihi Wa Sallam mengkisahkan dalam riwayat 
sahih Bukhari dan Muslim tentang seorang Pelacur yang  masuk surga karena memberi minum anjing.
” Al-Kisah . Pada suatu hari seorang Pelacur melihat seekor anjing yanghampir mati karena kehausan. 
Pelacur itu merasa kasihan terhadap anjing tersebut lalu ia melepas sepatunya untuk  mengambilkan air minum dan memberikannya kepada anjing tersebut. Allah mengampuni 
dosa-dosa Pelacur itu dan  memasukkannya ke dalam surga karena memberikan minum 
kepada anjing yang kehausan."  

Menjadi orang-orang yang diCINTAi oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Pada suatu hari Rasululah saw ditanya oleh sahabat beliau : "Ya Rasulullah, siapakah MANUSIA yang paling diCINTAi Allah dan apakah perbuatan yang paling diCINTAi oleh Allah ? Rasulullah
 menjawab : MANUSIA   yang paling diCINTAi oleh Allah adalah MANUSIA yang paling BANYAK berMANFAAT 
dan berGUNA bagi manusia yang  lain; sedangkan perBUATan yang paling diCINTAi Allah adalah memberikan 
keGEMBIRAan kepada orang lain atau  mengHAPUSkan keSUSAHan orang lain, atau melunasi hutang orang yang 
tidak mampu untuk membayarnya, atau  memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan 
dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan itu lebih aku sukai daripada  beri'tikaf di masjidku ini selama satu bulan " ( HR. Thabrani ).  

Lebih hebat lagi, membantu orang yang susah lebih baik daripada ibadah umrah, sebagaimana 
disebutkan  dalam sebuah hadis : " Siapa yang berjalan MENOLONG orang yang SUSAH maka Allah 
akan menurunkan baginya  75.000 malaikat yang selalu mendoakannya dan dia akan tetap berada dalam rahmat 
Allah selama dia menolong  orang tersebut dan jika telah selesai melakukan pertolongan tersebut maka Allah 
akan tuliskan baginya pahala HAJI  dan UMRAH dan siapa yang mengunjungi orang yang sakit maka Allah 
akan melindunginya dengan 75.000 malaikat  dan tidaklah dia mengangkat kakinya melainkan akan dituliskan Allah 
baginya satu kebaikan, dan tidaklah dia meletakkan  tapak kakinya untuk berjalan melainkan Allah angkatkan 
daripadanya, Allah akan ampunkan baginya satu kesalahan dan tinggikan kedudukannya satu derajat sampai dia duduk 
disamping orang sakit, dan dia akan tetap mendapat rahmat  sampai dia kembali ke rumahnya " ( HR. Thabrani ).  

Memberikan bantuan juga dapat memadamkan kemarahan Allah, seperti dinyatakan oleh hadits : " Sesungguhnya sedekah yang sembunyisembunyi akan memadamkan kemarahan Allah, dan setiap perbuatan baik 
akan  mencegah daripada keburukan dan silaturrahmi itu akan menambah umur dan menghilangkan kefaqiran 
dan itu lebih baik  daripada membaca "la haula wa la quwwata illa bilah " padahal dengan membacanya saja akan 
mendapat perbendaharaan  surga dan dengan berbuat baik itu juga dapat menyembuhkan penyakit dan 
menghilangkan kegelisahan."( HR. Thabrani ).  

Menolong orang lain juga dapat mengampuni dosa. " Siapa yang berjalan untuk membantu saudaranya 
sesama  muslim maka Allah akan menuliskan baginya suatu kebaikan dari tiap langkah kakinya sampai dia 
pulang dari menolong  orang tersebut. Jika dia telah selesai dari menolong saudaranya tersebut, maka dia telah 
keluar dari segala dosa-dosanya  bagaikan dia dilahirkan oleh ibunya, dan  jika dia ditimpa kecelakaan 
(akibat menolong orang tersebut) maka dia akan   dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab " ( HR. Abu Ya'la ). 

Memberikan bantuan juga dapat menolak bala, sebagaimana dinyatakan:   
" Sedekah  itu dapat menolak 70 pintu bala " ( HR. Thabrani ).  

Pertolongan Allah kepada seseorang juga tergantung dengan pertolongan yang dilakukannya  antar manusia" Sesungguhnya Allah akan menolong seseorang hambaNya selama hamba itu menolong orang yang lain ".  ( HR Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi ).   

Siapa yang menolong orang lain akan mendapat kemudahan di hari kiamat." Siapa yang memudahkan
 orang yang  lain dari suatu bencana maka Allah akan memudahkan kesusahannya nanti pada hari kiamat 
dan sesiapa yang menutup aib  saudaranya di dunia, maka Allah akan menutup aibnya di hari kiamat, dan siapa 
yang membukakan kesempitan orang yang  lain maka Allah akan melapangkan kesempitannya di hari  kiamat nanti " ( HR. Thabrani ).  

Sedekah dan pertolongan juga dapat menjadi penyejuk udara kuburan, sebagaimana dinyatakan 
dalam hadits: " Sedekah itu akan menyejukkan kepanasan dalam kubur dan akan memberikan perlindungan di hari kiamat " 
(HR. Thabrani ). 

by "KATA-KATA HIKMAH" on Tuesday, 02 November 2010 at 18:00

No comments:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...